Please wait, loading...Phong Thủy 2012 - Tại sao là “RỒNG NƯỚC ĐEN”? - Xác định vị trí của “Khí Tốt” và “Khí Xấu” trong năm mới - Làm sao để khai thác được “Khí Tốt” - Làm sao để tránh được “Khí Xấu” - Xác định góc giàu có của ngôi nhà - Xác định góc học vấn của ngôi nhà Rồng Nước Đen - Xác định những gì năm 2012 mang đến cho chúng ta - Điểm nổi bật trong năm - Ngày tận thế - Tết và những hướng tốt lành - Các con số và năm 2012 Năm 2012 - Ảnh hưởng của các loại “Khí” - Khám phá đặc điểm của bạn - Sự MAY MẮN của bạn


Ngày Bắt Đầu: 11/12/2011
Ngày Kết Thúc: 11/12/2011
Địa Chỉ: BNI Building

Sự Kiện Khác


Du học Singapore có tốt không? Trong quá trình lịch sử hình thành nên một đất nước Singapore hùng mạnh nhất nhì tại châu Á như bây giờ, đã có một quá trình vô cùng khó khăn. Từ một đất nước bé nhỏ có thời kỳ kinh tế ở mức thấp nhất, người dân ngập […]

Ngày Bắt Đầu: 4/6/2020
Ngày Kết Thúc: 5/6/2020
Địa Chỉ: UNIQUE Centre

Xem Chi Tiết

Trong và sau đại dịch, thị trường bắt đầu có những bước chuyển dịch mạnh mẽ, đặc biệt là trong hành vi của người tiêu dùng. Mọi hoạt động đều được ưu tiên diễn ra trên nền tảng số (online). Ngành sự kiện, tất nhiên không nằm ngoài làn sóng mới ấy. Đó cũng là […]

Ngày Bắt Đầu: 16/10/2020
Ngày Kết Thúc: 17/10/2020
Địa Chỉ: Online

Xem Chi Tiết

Phong Thủy 2012 – Tại sao là “RỒNG NƯỚC ĐEN”? – Xác định vị trí của “Khí Tốt” và “Khí Xấu” trong năm mới – Làm sao để khai thác được “Khí Tốt” – Làm sao để tránh được “Khí Xấu” – Xác định góc giàu có của ngôi nhà – Xác định góc học […]

Ngày Bắt Đầu: 11/12/2011
Ngày Kết Thúc: 11/12/2011
Địa Chỉ: BNI Building

Xem Chi TiếtTham gia Sự kiện?

Lets GO

Phản Hồi?

Tell Us